Pot-Shot

Wees 'n Trotse Jagter
Be a Proud Hunter

RSS Feed   Facebook    Twitter


  

Jongste Nuus / Latest News

- - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen / General

- - - - - - - - - - - - - - -

Benutting/Utilization

- - - - - - - - - - - - - - -

Bewaring/Conservation

- - - - - - - - - - - - - - -

Jagsake/Hunting

- - - - - - - - - - - - - - -

Wapens/Arms

- - - - - - - - - - - - - - -

Kompetisie/Competition

- - - - - - - - - - - - - - -

Opleiding/Training

- - - - - - - - - - - - - - -

Optiks

- - - - - - - - - - - - - - -

Gun Shop Gazette

- - - - - - - - - - - - - - -

Argief / Archive

- - - - - - - - - - - - - - -

Subscribe

- - - - - - - - - - - - - - -

Unsubscribe

Bewaring/Conservation


Bewaar Die Natuur En Ontwikkel Mense
22 Jan 2009

Latest News

"n Omvattende projek om natuur-en wildbewaring gepaard met werkskepping en ekonomiese geleenthede vir die inheemse bevolking van Limpopo daar te stel, is op die tafel.
Dit behels die skepping van die Limpo-Kwena Natuurlewe-organisasie wat die gemeenskap verteenwoordig rakende kommunale wild en habitat in 'n groot deel van Limpopo wat aan dié provinsie se LUR vir Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewing en Toerisme voorgestel is.
Limpo-Kwena sal onafhanklik optree en sy hoofdoel is om met ander organisasies en die Direktoraat van Omgewingsake in Limpopo te skakel vir samewerking tot voordeel van die gemeenskap en om wild- en natuurbewaring te bevorder.
Die organisasie sal 'n area dek wat deur die Limpoporivier in die noorde begrens word, die Magalakwenarivier aan die oostekant, die teerpad van Alldays na Swartwater aan die suidekant en die grondpad van Maasstroom na Duplessis (Mmabolela Estates) in die weste.
Die ekologie van dié gebied is gevoelig, omdat:
"¢ dit blootgestel was aan 'n erge langdurige droogte en tans deur die streekregering as 'n rampgebied vir droogtehulpverlening verklaar is
"¢ die rivierkomareas van die Limpopo- en Magalakwenariviere 'n besonder belangrike ekosistelsel is.
Dié twee faktore vereis 'n weloorwoë langtermynbestuurstrategie om die kommunale natuurbate tot voordeel van die hele gebied te bewaar en te beskerm.
Die organisasie se missie is om wild as 'n gemeenskapsbate te erken en om 'n langtermynstrategie vir die bewaring, bestuur en wyse gebruik van wild en die beskerming van die habitat tot voordeel van die gemeenskap in die besonder en die Limpopo-provinsie in geheel op te stel.
Langtermynoplossings wat die belange van grondeienaars beskerm sonder om wild-en natuurbewaring te benadeel, moet gevind word. Verder moet die rivierkomgebiede beskerm en toereikende watervloei in die Limpopo- en Magalakwenariviere verseker word.
Limpo-Kwena sal in samewerking met die SA Jagters-en Wildbewaringsvereniging fondse genereer om sy oogmerke te bereik en tot die maatskapike ontwkkeling van mense in die gebied en in buurgebiede bydra.
Die gebied bestaan meestal uit grondeienaars en hul werknemers en die organisasie sal hoofsaaklik fokus op werkskepping, projekte in buurgemeenskappe en die ontwikkeling van opkomende boere in aangrensende gebiede.

[ Back ]Rhina alive