Pot-Shot

Wees 'n Trotse Jagter
Be a Proud Hunter

RSS Feed   Facebook    Twitter

IS

  

Jongste Nuus / Latest News

- - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen / General

- - - - - - - - - - - - - - -

Benutting/Utilization

- - - - - - - - - - - - - - -

Bewaring/Conservation

- - - - - - - - - - - - - - -

Jagsake/Hunting

- - - - - - - - - - - - - - -

Wapens/Arms

- - - - - - - - - - - - - - -

Kompetisie/Competition

- - - - - - - - - - - - - - -

Opleiding/Training

- - - - - - - - - - - - - - -

Optiks

- - - - - - - - - - - - - - -

Gun Shop Gazette

- - - - - - - - - - - - - - -

Argief / Archive

- - - - - - - - - - - - - - -

Subscribe

- - - - - - - - - - - - - - -

Unsubscribe

Wapens/ArmsVuurwapenlisensies
13 Feb 2009

Latest News

Soos almal weet is 31 Maart 2009 die laaste datum vir die administratiewe proses van hernuwing van vuurwapenlisensies vanuit die ou Wet na die bepalings van die "nuwe"� Wet op die Behheer van Vuurwapens. Op 30 Junie 2009 loop die proses volgens die wet finaal teneinde en sal vuurwapens waarmee nie in terme van die voorgeskrewe prosers gehandel is nie, aan die Staat verbeurd verklaar word.

Die persone wat tussen 1 Oktober en 31 Desember verjaar moet dus aansoek vir herlisensieering voor 31 Maart vanjaar indien. Net ter opsomming word die stappe gegee wat gevolge moet word.

1. Lê 'n vaardigheidstoets by "n geakkrediteerde opleidingsinstansie af en bekom 'n vaardigheidsertifikaat.
2. Dien aansoek by SAPD in met die volgende daarmee saam:
a. 2 x afskrifte van jou identiteitsdokument
b. 2 x afskrifte van die vuurwapenlisensies in jou besit
c. 2 x afskrifte van jou vaardigheidsertifikaat
d. 4 x kleur paspoort grote foto's
e. Aansoekvorm SAPD 517 - bevoegdheidsaansoek
f. Aansoekvorm SAPD 517(e) - aansoek vir hernuwing van vuurwapenlisensies plus 'n aanhangsel A tot SAPD 517(e) vir elke vuurwapen
g. Motivering apart vir elke vuurwapen

Indien jy meer as 4 vuurwapens het sal jy toegwyde jagterstatus of toegewyde sportskutstatus moet bekom (SAJWV kan jou help met die bekoming van enige een of albei die stausse). Vir beide is daar aparte opleidingskriteria voordat die status toegeken kan word. Kontak die opleiding by die nasionale kantoor van SAJWV - 012-808-9300.
Let wel dat jy in elk geval kan aansoek doen vir toegewyde status al het jy nie meer as 4 vuurwapens nie.

Onthou om 'n ontvangserkenning by die SAPD te kry in die vorm van 'n SAPD 523

Wenk: Hou volledige afskrif by jou van die aansoek indien jy dit nodig mag hê vir 'n appèl.

3. Daarna sal die SAPD die evalueringsproses volg deur met jou referente in kontak te kom en die perseel en die kluis te besoek waar die vuurwapens gestoor sal word. Sorg dat jou kluis aan die standaarde voldoen.

Moenie wag tot die laaste dag nie dan is die rye honderde meters lank.

[ Back ]IS