Pot-Shot

Wees 'n Trotse Jagter
Be a Proud Hunter

RSS Feed   Facebook    Twitter


  

Jongste Nuus / Latest News

- - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen / General

- - - - - - - - - - - - - - -

Benutting/Utilization

- - - - - - - - - - - - - - -

Bewaring/Conservation

- - - - - - - - - - - - - - -

Jagsake/Hunting

- - - - - - - - - - - - - - -

Wapens/Arms

- - - - - - - - - - - - - - -

Kompetisie/Competition

- - - - - - - - - - - - - - -

Opleiding/Training

- - - - - - - - - - - - - - -

Optiks

- - - - - - - - - - - - - - -

Gun Shop Gazette

- - - - - - - - - - - - - - -

Argief / Archive

- - - - - - - - - - - - - - -

Subscribe

- - - - - - - - - - - - - - -

Unsubscribe

Bewaring/Conservation


Is die jagter die ultimate kroon van die skepping of is hy 'n gewone parasiet?
02 Mar 2009

Latest News

Die mens is die kroon van die skepping en sy doel is om oor die skepping te heers. Dit is die opvatting van baie mense op aarde ongeag wat die godsdienstige agtergrond is. Die jagter in die moderne wêreld is die "spesie"� wat nog uiting aan hierdie gedagte gee. As jagter gebruik ons die middels wat die skepping bied; ons oorwin dit en gebruik dit. Dit maak die jagter die ultimate kroon van die skepping. Hierdie uitgangspunt is ook die mees logiese rede om die bestaan van die mens op aarde te regverdig. Dit is natuurlik dan ook uit die mens se oogpunt.
Kyk ons egter uit die oogpunt van die aarde dan moet daar gewonder word hoe die aarde met al sy wonderwerke die mens sien. Hier is "n spesie wat "n soogdier is en wat eers onlangs tot stand gekom het, maar alreeds die volopste soogdier op aarde is. En nie net "n bietjie meer nie, sommer baie meer. Wat die aarde snaaks sal vind is dat hierdie volop soogdier nie soos die ander soogdiere optree nie. Sy lam of kalf persentasie vat, vat so aan die 100% terwyl die ander soogdiere hier by 40% en laer is. Hierdie soogdier bly dan in groot groepe saam terwyl hulle in die proses die volgende doen:
Hulle dolwe die grond om (wat erosie veroorsaak)
Hulle bou damme om vir hulle water te gee (wat 'n klomp organismes wat van lopende water afhanklik is uitsterf)
Hulle produseer giftige afval wat die grond onvrugbaar maak.
Dan maak hulle vuur - baie vuur sodat die aarde warmer word

En die aarde wonder of hierdie soogdier dan nie sien dat hy die enigste soogdier is wat ander lewe op groot skaal vernietig nie. Selfs die woeste leeu vang maar net "n klein bietjie van "n spesie en dan gewoonlik die swakkeres.

En die aarde wonder of hierdie soogdier nie maar net die vermomming is van "n parasiet nie. "n Parasiet is iets wat teer op ander sonder dat hyself bydrae tot die voortbestaan van die ding waarop hy teer.

Die jagter wat jag en nie in die proses bydrae tot die voortbestaan van die dier wat hy jag nie is "n gewone parasiet. Maar nog meer daardie mense wat niks doen om die natuur te laat voortbestaan nie hulle is die regte parasiete

Onthou; benut, bewaar en deel (BBD)

[ Back ]Rhina alive