Pot-Shot

Wees 'n Trotse Jagter
Be a Proud Hunter

RSS Feed   Facebook    Twitter


  

Jongste Nuus / Latest News

- - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen / General

- - - - - - - - - - - - - - -

Benutting/Utilization

- - - - - - - - - - - - - - -

Bewaring/Conservation

- - - - - - - - - - - - - - -

Jagsake/Hunting

- - - - - - - - - - - - - - -

Wapens/Arms

- - - - - - - - - - - - - - -

Kompetisie/Competition

- - - - - - - - - - - - - - -

Opleiding/Training

- - - - - - - - - - - - - - -

Optiks

- - - - - - - - - - - - - - -

Gun Shop Gazette

- - - - - - - - - - - - - - -

Argief / Archive

- - - - - - - - - - - - - - -

Subscribe

- - - - - - - - - - - - - - -

Unsubscribe

Opleiding/Training


Kursusse oor die Waardebepaling van die Potensiaal van Landbou en Grond
27 Jul 2009
[In English]

Latest News

Kort kursusse oor waardebepaling van die potensiaal van landbou en grond word deur Bushveld Eco Services by die Sentrum vir Wildbestuur op die proefplaas van die Universiteit van Pretoria aangebied.

Die koste van die driedaagse kursus oor die waardebepaling van landboupotensiaal wat van 25 tot 27 Augustus gehou word, is R 2 000 per kop, wat middagete, tee en verversings insluit.

Die kursus s;luit in:
* Faktore wat die landboupotensiaal van 'n eiendom beïnvloed
* Versameling van natuurlike hulpbrondata deur rekenaar- en veldstudie
* Kaartering van verskeie produksie-eenhede op 'n eiendom
* Regeringsriglyne vir die samestelling van 'n verslag oor landboupotensiaal.

Die kursus word aangebied deur Chris Lubbe, Francois Botha en Frits van Oudtshoorn, wat saam 80 jaar ondervinding in die bepaling van landboupotensiaal grondgebruikbeplanning en opleiding het.

Besprekings moet voor 22 Augustus per faks gedoen word by 086 531 6075. Stuur 'n e-pos na Frits van Oudtshoorn frits@bushveldeco.co.za of skakel hom by 078 228 0008.
Kontak Ilse van Oudtshoorn by courses@bushveldeco.co.za vir admin inligting.

Die tweedaagse kursus oor die waardebepaling van grondpotensiaal word van 15 tot 16 September op dieselfde plek gehou teen 'n koste van R950 per kop, insluitende middagete, tee en verversings.

Die kursus behels:
* Die grondprofiel en moedermateriaal
* Interne en eksterne eienskappe van grond
* Gereedskap vir grondwaardering en dataversameling
* Invloed van grondeienskappe op grondgebruikpotensiaal
* Samestelling van 'n grondkaart.

Die kursus word aangebied deur Francois Botha, 'n grondwetenskaplike, en Chris Lubbe, 'n gekwalifiseerde grondgebruikbeplanner. Albei het uitvoerige ervaring van die waardebepaling van grond vir grondgebruikbeplanning.

Bespreek voor 11 September per faks by 086 531 6075. Kontak Frits van Oudtshoorn by frits@bushveldeco.co.za of by 078 228 0008 vir nadere kursusinligting.
Vir administratiewe inligting kan Ilse van Oudtshoorn by courses@bushveldeco.co.za bereik word.