Pot-Shot

Wees 'n Trotse Jagter
Be a Proud Hunter

RSS Feed   Facebook    Twitter


  

Jongste Nuus / Latest News

- - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen / General

- - - - - - - - - - - - - - -

Benutting/Utilization

- - - - - - - - - - - - - - -

Bewaring/Conservation

- - - - - - - - - - - - - - -

Jagsake/Hunting

- - - - - - - - - - - - - - -

Wapens/Arms

- - - - - - - - - - - - - - -

Kompetisie/Competition

- - - - - - - - - - - - - - -

Opleiding/Training

- - - - - - - - - - - - - - -

Optiks

- - - - - - - - - - - - - - -

Gun Shop Gazette

- - - - - - - - - - - - - - -

Argief / Archive

- - - - - - - - - - - - - - -

Subscribe

- - - - - - - - - - - - - - -

Unsubscribe

Optiks


Boeiende Boek oor Recce Operasies
By Jacques Olivier
30 Sep 2015


Kolonel Koos Stadler
Kolonel Koos Stadler
Photo: Tafelberg

Latest News

"n Nuwe boek deur die oud-Recce Koos Stadler lig uiteindelik die sluier oor 'n paar van die Bosoorlog se mees gewaagde operasies sowel as 'n aantal hoogs geheime sendings waarby die Suid-Afrikaanse Spesiale Magte betrokke was.

Terwyl heelwat boeke al oor die Bosoorlog in die algemeen, sowel as oor eenhede soos Koevoet en 32 Battaljon geskryf is, het daar nog betreklik min verskyn oor die ervaring van die Spesmag-operateurs. Koos Stadler se boek, "Recce: Kleinspan-operasies agter vyandelike linies", is 'n welkome en unieke toevoeging tot die Bosoorlog-genre.

Die leser word vinnig by die storie ingetrek en kry 'n intieme blik op die skrywer se grootwordjare, asook sy ervarings as dienspligtige by 31 Battaljon (die SAW se destydse Boesman-eenheid). By 31 Battaljon het Stadler reeds belangrike lesse oor die kuns van bosoorlogvoering en die voordele van klein verkenningspanne geleer.

Die skrywer skroom nie om die feite reguit te stel en dikwels pynlik eerlik weer te gee nie. Die leser kry 'n idee van die geestelike eise wat aan Spesmag-verkenners gestel is wanneer daar gelees word van ysingwekkende gevalle waar die vyand letterlik bo-op hul posisie was. Die feit dat Stadler en sy makker deurgans koelkop gebly het, toon watter kaliber soldate hulle is. Stadler skram ook nie daarvan weg om te skryf oor sy vrese tydens operasies en sy stryd om dit die hoof te bied nie.

Die uiters gevaarlike omstandighede waarin die operateurs ontplooi, is natuurlik 'n kernrede waarom die Recces se keuring so straf is. Slegs 'n handjievol kandidate beskik oor die stamina, deursettingsvermoeë en wilskrag om die Spesmag-keuringsproses deur te maak. Binne hierdie elite is die Kleinspan-operateurs 'n uitsoekgroep wat gestuur word om lewensgevaarlike sendings ver agter vyandelike linies te onderneem. In Stadler se boek is daar "n aantal boeiende voorbeelde van sulke operasies, soos wanneer hulle binne vyandelike basisse rondsluip om Mig-21's en Mig-23's op te blaas.

Wat vir belangstellendes in die Bosoorlog se krygstaktiek van belang sal wees is nuwe inligting wat vir die eerste keer lig werp op die metodes en gespesialiseerde toerusting wat deur die Recces gebruik is. Vindingryke oplossings is deur plaaslike wetenskaplikes en ander kundiges ontwikkel om aan spesifieke Spesmag-behoeftes te voldoen. Dit, tesame met die dapperheid van Spesmag-operateurs, laat by die leser geen twyfel nie dat die Recces 'n uiters gedugte teenstander was vir opponerende magte tydens die Bosoorlog.

Stadler se verhaal is"n merkwaardige een en het trefkrag juis omdat dit so onopgesmuk en sonder enige egoïsme vertel word. Eertydse kamerade kry volle erkenning vir hulle aandeel in operasionele suksesse en die boek werp ook meer lig op André Diedericks, wat met reg gereken word as een van Suid-Afrika se mees legendariese soldate. Die aandeel wat die Recces van Angolese afkoms gehad het in die Spesmag suksesse is ook baie insiggewend, want nie alle lesers sal noodwendig bewus wees van die omvang van hierdie operateurs se betrokkenheid nie.

Sedert die Bosoorlog in 1989 geëindig het, is daar al baie oor die onderwerp geskryf. Party boeke is beter as ander, en sommiges staan eenvoudig kop en skouers bo die res. Koos Stadler se boek is só een.

"Recce: Kleinspan-operasies agter vyandelike linies"� word uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en is teen R225 beskikbaar by boekwinkels.

[ Back ]