Pot-Shot

Wees 'n Trotse Jagter
Be a Proud Hunter

RSS Feed   Facebook    Twitter


  

Jongste Nuus / Latest News

- - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen / General

- - - - - - - - - - - - - - -

Benutting/Utilization

- - - - - - - - - - - - - - -

Bewaring/Conservation

- - - - - - - - - - - - - - -

Jagsake/Hunting

- - - - - - - - - - - - - - -

Wapens/Arms

- - - - - - - - - - - - - - -

Kompetisie/Competition

- - - - - - - - - - - - - - -

Opleiding/Training

- - - - - - - - - - - - - - -

Optiks

- - - - - - - - - - - - - - -

Gun Shop Gazette

- - - - - - - - - - - - - - -

Argief / Archive

- - - - - - - - - - - - - - -

Subscribe

- - - - - - - - - - - - - - -

Unsubscribe

Navorsing/Research


Verenigings Is "n Prioriteitteikenmark vir die Suid-Afrikaanse Besigheidstoerismebedryf
08 Dec 2009
[In English]

Latest News

Lede wat aan 'n vereniging behoort word gewoonlik aan verskillende toerismeprodukte bloodgestel: vervoer, akkomodasie en die hou van vergaderings by 'n toegekende lokaal.

Met die meting van diensgehalte onder besigheidstoeriste wat blootstelling aan die bogenoemde produkte gehad het as doel is 'n vraelys ontwikkel. Die vrae is saamgestel om alle besigheidstoeriste te akkommodeer wat blootstelling gehad het aan die lugvervoer-, hotel- en konferensiesentrumsektore.

Die doel van die studie is om alle moontlike elemente te identifiseer wat 'n invloed het op die manier waarop 'n besigheidstoeris, soos byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) lid, sy/haar dienskwaliteitervaring sal evalueer wanneer hy/sy aan die toerismeprodukte blootgestel word.

Na voltooiing van die opname en gegrond op die bevindinge van lede se dienskwaliteitvereistes sal 'n verslag aan SAJWV gestuur word. Die verslag sal die vereniging help om toekomstige byeenkomste op 'n meer volhoubare manier aan te bied vanuit 'n dienskwaliteitperspektief. Die verslag sal gratis aan die vereniging verskaf word en sal verder erken word as deel van 'n nasionale studie.

U welwillende ondersteuning vir die voltooiing van die vraelys sal waardeer word.

"Kliek"� asseblief op die onderstaande adres.

take survey

Indien u enige verdere navrae of opmerkings oor die studie het, is u welkom om my te kontak by +27 11 559 1328 of nellies@uj.ac.za.