Pot-Shot

Wees 'n Trotse Jagter
Be a Proud Hunter

RSS Feed   Facebook    Twitter


  

Jongste Nuus / Latest News

- - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen / General

- - - - - - - - - - - - - - -

Benutting/Utilization

- - - - - - - - - - - - - - -

Bewaring/Conservation

- - - - - - - - - - - - - - -

Jagsake/Hunting

- - - - - - - - - - - - - - -

Wapens/Arms

- - - - - - - - - - - - - - -

Kompetisie/Competition

- - - - - - - - - - - - - - -

Opleiding/Training

- - - - - - - - - - - - - - -

Optiks

- - - - - - - - - - - - - - -

Gun Shop Gazette

- - - - - - - - - - - - - - -

Argief / Archive

- - - - - - - - - - - - - - -

Subscribe

- - - - - - - - - - - - - - -

Unsubscribe

Navorsing/Research


Jagbedryf Versamel Eie Data
25 Jan 2010
[In English]

Latest News

'n Omvattende biodiversiteitsregister gemik daarop om data oor intensiewe diereteeltprojekte te versamel wat geïnkorpreer sal word in 'n geografiese inligtingstelsel om objektiewe inligting te voorsien oor bewaring en jag tot voordeel van die bedryf en besluitnemers word deur die Wildbedryftrust saamgestel.

Mnr Werner Booysen, stigter van die Trust, sê sy "droom het begin toe wyle dr Piet Meyer en ek uit frustrasie oor die konstant waningeligte "groen" faksies wat besluitnemers beïnvloed om besluite op grond van verdraaide besluite te neem, besluit het om die register te skep.

"Ons ontwikkel 'n stelsel vir elke enkele natuurleweprodusent, jagter, plantteler, hengelaar en ornitoloog en voëljagter om hul relevante data in 'n veilige omgewing te bewaar,"� het Booysen voorts gesê.

"�Die Skadeveroorsakende Diereforum het dieselfde beginsel met groot sukses toegepas. Ek het dr Kobus du Toit deur dr Meyer ontmoet en die momentum het daarvandaan vinnig voortgestoom. Ek het altyd daarvan gedroom om regstreeks in die mediese beroep betrokke te raak en toe die geleentheid opduik om 'n BioBank vir die genetiese laboratorium van Onderstepoort te ontwikkel, was ek ekstaties.

"Nou, 'n paar maande later, is die Wildbedryftrust in 'n posisie om meer as tien biodiversiteitsdatabasisse te ontwerp en te huisves. Die Trust sal beheer word deur 'n direksie en die nodige dokumente, insluitende die trustakte, begroting, gedragskode, interne reëls en dissiplinêre kode is al opgestel.

"Die jagregister sal data vaslê wat relevant tot ons bedryf is en dit sal data oor jagtersr en beroepsjagters insluit. Die deel oor beroepsjagters sal hom toespits op die statutêre verpligtinge, soos die "pienkafskrifte", terwyl die jagtersafdeling toegespits sal wees op lidmaatskap- en toegewyde jagterstatus, sowel as spesies at deur die jaar gejag word.

"Alle data word deur 'n wagwoord en wagwoordstelsel beskerm en geen data sal deur enigiemand, behalwe die eienaar van die data, gelees kan word nie. Die hoofdoelwit van die relevante registers is om data op 'n eenvormige, veilige wyse te versamel wat sensus en "afneemdata" toon.

"Slegs wanneer data op so 'n wyse versamel word, kan dit aangewend word in 'n ontleding om lewensbelangrike statistiek te vas te vang. So word die jagdata van plaaslike Suid-Afrikaanse jagters nie deur Omgewingsake versamel wanneer wette en regulasies ontwikkel word nie. Verdraaide feite en syfers word gebruik.

"Dis baie belangrik dat ons as 'n bedryf moet begin om ons sake op 'n professionele manier aan te pak en toon dat ons inderdaad tot selfadministrasie in staat is. Die produkte van die Wildbedryftrust sal van groot waarde wees vir elke enkele mense in die bedryf - nie net jagters nie.

"Die Wildbedryftrust is in 'n posisie om data tussen al die biodiversiteitsregisters te sinkroniseer en bruikbarfe inligting saam te stel wat ongekend in Suid-Afrika is. Die vermoë om tussen verskillende sensusse te kruisverwys en die moontlikheid te hê om data op 'n distriksmunisipale grondslag te bekyk, is ongehoord.

"Ek sal die registers se vermoëns uitbrei en verseker dat elke verantwoordelike vuurwapeneienaar en lid van ons organisasie voordeel uit daaruit trek. Die registers maak reeds voorsiening vir die rapportering van wildstropings. Nader aan die mediese front sal die registers ook wildlboere gunstig posisioneer in die rapportering en toepassing van skoon genetiese materiaal en rapportering oor aanmeldbare siektes."�

Sommige van die produkte is:
1. www.huntregister.co.za
2. www.plantregister.co.za
3. www.birdregister.co.za
4. www.fishregister.co.za
5. www.wildregister.co.za
6. www.antipoaching.co.za

Alle registers word gedryf op 'n bediener van die Wildbedryftrust en websekuriteit word
deurlopend nagegaan. Die relevante registers lyk eenders en het dieselfde gevoel op die menu om 'n gemaklike en verbruikervriendelike omgewing te skep.